Twórcze działania - kreatywność a praca

Szkolenie, w trakcie którego teoria przeplata się z ćwiczeniami praktycznymi. Sprzyja to rozwijaniu kreatywności i pomysłowości uczestników/czek.

Cena: 800,00 zł. netto/os.

Tworzenie koncepcji wniosku o dofinansowanie projektu

Warsztat skupia się na umiejętnościach przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektów ze środków UE lub funduszy krajowych.

Cena: 2 000,00 zł. netto/os.

Warsztaty strategiczne dla firm i start-upów

Warsztaty strategiczne umożliwiają kadrze zarządzającej, menedżerom pracę nad wartościami, wizją, misją oraz wypracowanie jasno określonego planu działania firmy.

Cena: 22 000,00 zł. netto/gr.